Komínové systémy

Hlavná výrobná činnosť spoločnosti GBR Banská Bystrica, s. r. o. spočíva vo výrobe komínov a komínových systémov. Vyrábame a montujeme komínové systémy pre rôzne priemyselné odvetvia ako aj komíny pre rodinné domy. 15-ročná prax vo výrobe komínových systémov vyniesla našu firmu na popredné miesta v tomto odvetví.

Ponúkame tieto komínové systémy:

GBR NN 38 - podtlakový, viacvrstvový

Komínový systém „GBR NN 38“ – je viacvrstvový , kompletný stavebnicový systém určený pre odvod spalín z klasických plynových, olejových a spotrebičov na pevné palivá, ktorých vstupná teplota je v rozmedzí 80 - 400 °C. Systém je konštrukčne upravený pre podtlakovú prevádzku. Je vyrábaný z vysokolegovaných materiálov v rozmedzí od 80 – 800 mm. Po dohode je možné vyrobiť aj väčší priemer komína. Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

 • vysoká odolnosť voči vlhkosti
 • kyselinovzdornosť
 • odolnosť voči vnútornej a vonkajšej korózii
 • nehlučná prevádzka
 • kvalitné materiály s dlhou životnosťou
 • možnosť zhotovenia „spoločných komínov“

nn38

GBR NNP 38 - pretlakový, viacvrstvový

nnp38

Komínový systém „GBR NNP 38“ – je viacvrstvový, kompletný, stavebnicový systém určený pre odvod spalín zo spotrebičov s pretlakovým systémom spaľovania plynných, tekutých a pevných palív. Systém môže byť vyhotovený ako tzv. „ľahký“ a „ťažký“ (odlišujúci sa od seba hrúbkou steny vnútorného potrubia). Diely sú konštrukčne upravené pre pracovný pretlak do 200 Pa a teplotný rozsah 35 - 400 °C. Systém je vyrábaný v rozmedzí priemerov 80 – 800 mm (je možné po dohode vyrobiť aj vyššie priemery). Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

 • vysoká odolnosť voči vlhkosti a kyselinám
 • podtlakový aj pretlakový režim prevádzky
 • statická bezpečnosť
 • kvalitné materiály s dlhou životnosťou
 • nízka hmotnosť konštrukcie komína
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • variabilita tvaru spalinovej cesty
 • umiestnenie v exteriéri aj interiéri
 • minimálne nároky na priestor
 • kompatibilita dielov systému
 • bezpečný systém spojovania dielov
 • jednoduchý návrh
 • možnosť dodatočnej prestavby
 • demontáž aj po viacročnej prevádzke

GBR N 18 - podtlakový, jednovrstvový

Jednovrstvový komínový systém „GBR N 18“ – je jednovrstvový, kompletný stavebnicový systém určený pre odvod spalín z klasických plynových, olejových a spotrebičov na pevné palivá, ktorých výstupná teplota je v rozmedzí 80 – 400 °C. Systém je určený pre sanáciu existujúcich a stavbu nových viacvrstvových prieduchov v režime podtlakového odťahu spalín. Jednotlivé prvky sú vyrábané z vysokolegovaných materiálov ako tzv. „ľahké“ a „ťažké“ (rozdiel je v hrúbke používaných materiálov „ľahké“ = hrúbka plechov 0,5 a 0,6 mm – „ťažké“ = hrúbka plechov 0,8; 1,0 mm a viac). Rozpätie priemerov vyrábaných vložiek je 80 – 800 mm (po dohode je možné vyrobiť aj vložky väčšieho priemeru ako 800 mm). Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

 • vysoká odolnosť voči vlhkosti a kyselinovzdornosť
 • odolnosť voči vnútornej a vonkajšej korózii
 • statická bezpečnosť
 • kvalitné materiály s dlhou životnosťou
 • možnosť zhotovenia „spoločných komínov“
 • nízka hmotnosť
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • diely možno kobinovať s prvkami GBR NN 38

n18

GBR NP 18 - pretlakový, jednovrstvový

Jednovrstvový komínový systém „GBR NP 18“ – je jednovrstvový, kompletný stavebnicový systém určený pre odvod spalín s pracovnou plochou 40 - 400 °C (plynové a olejové kotle, horáky a spotrebiče na pevné palivá s ventilátorovou podporou odvodu spalín). Systém je určený pre sanáciu existujúcich a stavbu nových viacvrstvových komínových prieduchov komínov. Jednotlivé prvky sú vyrábané z vysokolegovaných materiálov ako tzv. „ľahké“ a „ťažké“ (podľa hrúbky použitého plechu). Rozpätie priemerov vyrábaných vložiek je 80 – 800 mm (po dohode je možné vyrobiť aj vložky väčšieho priemeru ako 800 mm). Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

 • odolnosť voči vlhkosti a kyselinovdzornosť
 • schopnosť znášať vnútorný pretlak do 200 Pa
 • odolnosť voči vnútornej a vonkajšej korózii
 • statická bezpečnosť a nízka hmotnosť
 • kvalitné materiály s dlhou životnosťou
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • diely možno kobinovať s prvkami GBR NNP 38

np18

GBR LAS - decentralizované vykurovanie

Komínový systém „GBR NN – LAS“ – sa využíva pre plynové kotle s uzavretou spaľovacou komorou. Je vhodný pre decentralizované vykurovanie v bytových domoch. Do systému je možné pripojiť 4 vykurovacie telesá na jednom poschodí. Celkovo je možné pripojiť až 10 plynových atmosférických alebo kondenzačných spotrebičov do jedného komínového prieduchu. Medzi najvýznamnejšie výhody patrí:

 • vysoká odolnosť voči vlhkosti
 • kyselinovzdornosť
 • odolnosť voči vnútornej a vonkajšej korózii
 • nehlučná prevádzka
 • kvalitné materiály s dlhou životnosťou

las

Zaujali sme vás?

Neváhajte sa nám ozvať. Náš tím vám veľmi rád odpovie na akékoľvek otázky.

Kontaktujte nás